Forside

CERES er et nasjonalt senter underlagt Kunnskapsdepartementet. Vi forvalter, utvikler og drifter IT-systemer og andre tjenester for forskning og studier. Vi er pådrivere for digitalisering, standardisering og effektivisering av studie- og forskningsadministrasjon. Tjenestene utvikles i samråd med brukerinstitusjonene. 

Finn ansatte i CERES

Alle ansatte i CERES

Aktuelt

Aktiviteter

05 des.
10:00, Fridtjof Nansens vei 19, møterom Ganymede
16 jan.
10:00, CERES, Fridtjof Nansens vei 19