Forside

FSAT og CRIStin ble 01.01.2017 slått sammen og fikk det nye navnet CERES. CERES skal utføre oppgaver etter delegasjon fra departementene og skal være et rådgivende organ for departementene i saker innenfor sitt ansvarsområde.

Senteret har sine virkefelt innen studieadministrative systemer og tjenester, inkludert samordning av opptak ved norske universiteter og høyskoler, forskningsinformasjonssystemer og tjenester samt Open Access.

Senteret skal være leverandør av kostnadseffektive tjenester og produkter av høy kvalitet, samt anskaffe, utvikle, og drifte fellessystemer i tråd med institusjonenes og eiernes behov.

Senteret skal bidra til standardisering, effektivisering og kvalitetssikring av studieadministrative og forskningsadministrative rutiner ved institusjonene i universitets- og høyskolesektoren.

Finn ansatte i CERES

Alle ansatte i CERES