Forside

CERES er et nasjonalt senter underlagt Kunnskapsdepartementet. Vi forvalter, utvikler og drifter IT-systemer og andre tjenester for forskning og studier. Vi er pådrivere for digitalisering, standardisering og effektivisering av studie- og forskningsadministrasjon. Tjenestene utvikles i samråd med brukerinstitusjonene. 

Finn ansatte i CERES

Alle ansatte i CERES

Aktuelt

Aktiviteter

16 jan.
10:00, CERES, Fridtjof Nansens vei 19
23 jan.
10:00, CERES, Fridtjov Nansens vei 19
24 jan.
CERES, Fridtjov Nansens vei 19
13 feb.
05 apr.
Høgskolen i Oslo og Akershus