Forside

CERES har sine virkefelt innen studieadministrative systemer og tjenester, inkludert samordning av opptak ved norske universiteter og høyskoler, forskningsinformasjonssystemer og tjenester samt Open Access.

CERES utvikler, forvalter og drifter fellessystemer og tjenester i tråd med institusjonenes og eiernes behov. Senteret skal bidra til standardisering, digitalisering og effektivisering av studieadministrative og forskningsadministrative prosesser.

Finn ansatte i CERES

Alle ansatte i CERES