CERES - Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier

CERES forvalter, utvikler og drifter IT-systemer og tjenester for forskning og studier som:

  • Samordna opptak
  • Felles studentsystem (FS)
  • Cristin
  • Norsk vitnemålsdatabase
  • Studentweb
  • Vitnemålsportalen
  • GAUS
  • RUST
  • Datavarehus for studiedata, opptaksdata og publiseringsdata

En komplett oversikt over våre tjenester og produkter finner du på våre tjenestesider.

Hvem er vi?

Vi er ca. 130 ansatte og holder til på Majorstua i Oslo. CERES har høyt kvalifiserte fagmiljøer innen forvaltning, utvikling, sikkerhet og personvern. CERES er godkjent som lærlingebedrift. Fra 1. januar 2018 ble CERES, BIBSYS og deler av UNIETT slått sammen til et nytt tjenesteorgan.