Våre tjenester

CERES har sine virkefelt innen studieadministrative systemer og tjenester, inkludert samordning av opptak ved norske universiteter og høyskoler, forskningsinformasjonssystemer og tjenester samt Open Access.

For søkere

Samordna opptak

Søkerportal

FS søknadsweb

FS EVU-web

NVB - Nasjonal vitnemålsdatabase

For studenter

Studentweb

Studentbevis-app

Vitnemålsportalen

Resultatutveksling

EMREX

For tidligere studenter

Vitnemålsportalen

EMREX

For forskere

Cristin

Open Access

For institusjoner (administrativt ansatte)

Felles studentsystem (FS)

EpN

Datautlevering fra Cristin (DUCT)

Cristin – NVI-rapportering

Opplasting av fulltekst til lokalt vitenarkiv via Cristin

GAUS

RUST

Resultatutveksling

TAM

STAR

Bibliotekkonsortier

For institusjoner (vitenskapelig ansatte)

EpN

Fagpersonweb

Nomination

Oppmøteregistrering

For institusjoner (teknisk ansatte)

Cristin REST API

FS Webservice

For videregående skoler

NVB - Norsk vitnemålsdatabase

EU-prosjekter og internasjonalt samarbeid

EMREX

EWP

OpenAIRE

Felles klagenemnd for universiteter og høgskoler

Felles klagenemnd for universiteter og høgskoler

Nasjonal klagenemnd for søkere

Nasjonal klagenemnd for søkere

Nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning

Nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning