Klagenemnder

Alle institusjoner under universitets- og høyskoleloven er pålagt å ha en egen klagenemnd. CERES har sekretærfunksjon for flere av Kunnskapsdepartementets klagenemnder.