CERES' avtaler

En konsortieavtale innebærer at CERES på vegne av en gruppe deltakerinstitusjoner fra offentlig sektor forhandler fram lisensavtaler med ulike leverandører. Avtalene gjelder tilgang til elektroniske ressurser som eksempelvis e-tidsskrifter, referansedatabaser, ordbøker og leksika. Du finner de ulike avtalene i venstremenyen.

Se også liste over fullstendige avtalenavn.

Tilslutning til avtalene

Tilslutning til avtalene gjøres på nettskjema som sendes ut til institusjonene og de lukkede nettsidene.

Nye avtaler

CERES kan organisere nye avtaler der tre eller flere deltagere har meldt inn et behov.

Deltagende institusjoner kan melde inn forslag til ny avtale.

Meld inn forslag

Leverandører som ønsker at CERES organiserer et konsortium må ta dette opp med de institusjonene som de selv har avtale med. CERES tar ikke imot forslag direkte fra leverandørene.

Ut over at deltagerne har et behov, forutsetter organisering av nye avtaler visse formelle krav, samt kompetanse og kapasitet hos CERES. Pr i dag har vi kun avtaler hvor leverandøren eier eller har enerett på innholdet, og vi fokuserer på «biblioteksressurser» med relevans for forskningen.