Deltagersider

Prisinformasjon og annen informasjon om avtalene din institusjon deltar i, finnes under institusjonens egne deltakersider i systemet vårt, Edvarda. De som ikke har fått tilgang, kan få ny invitasjon ved å henvende seg til konsortieteamet[at]cristin.no.

Logg inn i Edvarda