Forhandlingsrådet

CRIStin sitt råd for konsortieforhandlingar skal gi retning til dei årlege forhandlingane. Deltakarane i rådet skal vere leiarar, og gruppa består av representantar frå  universitets- og høgskolesektoren (6 medlemmar), helsesektoren (2), forskingsinstitutta (2) og observatør frå Helsebiblioteket.

Medlemmar

  • Ernst Kristiansen, SINTEF 
  • Siri Aashaug Sæther, NINA
  • Torunn Berge, Helse Sør-Øst RHF
  • Hanne Graver Møvig, UiO
  • Kari Fagerjord, Høgskolen i Sørøst-Norge
  • Jesper Christian Mørch, UiA
  • Johanne Raade, UiT
  • Rune Brandshaug, NTNU
  • Maria-Carme Torras i Calvo, UiB

Observatør: Kjell Tjensvoll frå Helsebiblioteket ved Folkehelseinstituttet 

 

Publisert 27. okt. 2017 13:18 - Sist endret 9. feb. 2018 13:52