Nasjonal infrastruktur for bibliometri

Nasjonal infrastruktur for bibliometri

Prosjekt Nasjonal infrastruktur for bibliometri

Nasjonal infrastruktur for bibliometri skal tilby norske forskningsinstitusjoner bibliometriske data på forskning fra hele verden. Formålet er benchmarking og analyse av norsk forskning sett opp mot resten av verden, samt bibliometrisk forskning.

Prosjektet er delt i to faser:

  1. Kjøp av data og etablere en enkel infrastruktur (pilotfase frem til 1. juli 2018)
  2. Etablere et permanent tjenestetilbud (ut 2020)

Status pr 1. oktober 2017 er:

  • Hovedaktiviteten med å fremforhandle kjøp av data og tilby analyseverktøy er godt i gang og vi går ut med anbudsutlysning i februar 2018
  • Den formelle etableringen av prosjektet med styringsgruppe er nå på plass. Prosjektmandatet finner dere her

Prosjektkalender for NIB og bibliometri

Kalenderen viser aktivitetene i prosjektet og relevante bibliometri-aktiviteter utenfor prosjektet. Meld gjerne inn aktiviteter dere mener bør stå her.

MAI

UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
18 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
19 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
20 15. 16. 17. Grunnlovsdag 18. 19. 20. 21.
21 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
22 29. 30. 31. Styringsgruppe
Forberedende styringsgruppe
       

JUNI

UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
22       1. 2. 3. 4.
23 5. 6. 7-9. EU-SPRI
EU-SPRI i Wien
* ITT
10. 11.
24 12. 13. 14. København
Web of Science Big Data Event
* ITT, SBJ, ESK
15. 16. 17. 18.
25 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
26 26. 27. 28. 29. 30.    

JULI

UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
26           1. 2.
27 3. 4. 5. 6-7.
RESSH 2017
8. 9.
28 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
29 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
30 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31 31.            

AUGUST

UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
31   1. 2. 3. 4. 5. 6.
32 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
33 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
34 21. 22. 23. 24. Bibliometriutvalget startmøte
Bibliometriutvalget
25. 26. 27.
35 28. 29. 30. 31.      

SEPTEMBER

UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
35         1. Godkjenning av prosjektmandat
Godkjenning av prosjektmandat
2. 3.
36 4. 5. 6. 7-9.
STI 2017 - Paris
* ITT
10.
37 11. 12. 13. 14. 15. Godkjenning av prosjektplan
Godkjenning av prosjektplan
16. 17.
38 18. 19. 20. 21. Bibliometriutvalget
Bibliometriutvalget
22. 23. 24.
39 25. 26. 27. 28. 29. 30.  

OKTOBER

UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
39             1.
40 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
41 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
42 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
43 23. 24. 25. Bibliometriutvalget
Berammet møte i bibliometriutvalget
26. 27. 28. 29.
44 30. 31.          

NOVEMBER

UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
44     1. 2. 3. 4. 5.
45 6. 7. 8. 9-10.
NWB'2017 - Helsinki
* ITT, SBJ, ESK
11. 12.
46 13. 14. 15. Styringsgruppe #2
Styringsgruppe #2
16. 17. 18. 19.
47 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
48 27. 28. 29. 30.      

DESEMBER

UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
48         1. 2. 3.
49 4. 5. 6.
Bibliometriutvalget #4
7. 8. 9. 10.
50 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
51 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
52 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.              

Tegnforklaring

Milepel Milepeler i prosjektet
Møte Møte i prosjektet (Styringsgruppe, Bibliometrigruppen, osv.)
Milepel Eksterne konferanser med bibliometri som tema
Milepel Egne konferanser