Nasjonal infrastruktur for bibliometri

Nasjonal infrastruktur for bibliometri

Call for Papers

Prosjekt Nasjonal infrastruktur for bibliometri

Nasjonal infrastruktur for bibliometri skal tilby norske forskningsinstitusjoner bibliometriske data på forskning fra hele verden. Formålet er benchmarking og analyse av norsk forskning sett opp mot resten av verden, samt bibliometrisk forskning.

Prosjektet er delt i to faser:

  1. Kjøp av data og etablere en enkel infrastruktur (pilotfase frem til 1. juli 2018)
  2. Etablere et permanent tjenestetilbud (ut 2020)

Status pr 1. juli 2017 er:

  • Hovedaktiviteten med å fremforhandle kjøp av data og tilby analyseverktøy er godt i gang og vi ligger an til å inngå kontrakt i god tid før årsskiftet
  • Den formelle etableringen av prosjektet med styringsgruppe og referansegruppe (bibliometriutvalg) er forsinket, men vil være på plass i starten av september

Prosjektkalender for NIB og bibliometri

Kalenderen viser aktivitetene i prosjektet og relevante bibliometri-aktiviteter utenfor prosjektet. Meld gjerne inn aktiviteter dere mener bør stå her.

MAI

UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
18 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
19 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
20 15. 16. 17. Grunnlovsdag 18. 19. 20. 21.
21 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
22 29. 30. 31. Styringsgruppe
Forberedende styringsgruppe
       

JUNI

UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
22       1. 2. 3. 4.
23 5. 6. 7-9. EU-SPRI
EU-SPRI i Wien
* ITT
10. 11.
24 12. 13. 14. København
Web of Science Big Data Event
* ITT, SBJ, ESK
15. 16. 17. 18.
25 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
26 26. 27. 28. 29. 30.    

JULI

UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
26           1. 2.
27 3. 4. 5. 6-7.
RESSH 2017
8. 9.
28 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
29 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
30 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31 31.            

AUGUST

UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
31   1. 2. 3. 4. 5. 6.
32 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
33 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
34 21. 22. 23. 24. Bibliometriutvalget startmøte
Bibliometriutvalget
25. 26. 27.
35 28. 29. 30. 31.      

SEPTEMBER

UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
35         1. Godkjenning av prosjektmandat
Godkjenning av prosjektmandat
2. 3.
36 4. 5. 6. 7-9.
STI 2017 - Paris
* ITT
10.
37 11. 12. 13. 14. Bibliometriutvalget
Bibliometriutvalget
15. Godkjenning av prosjektplan
Godkjenning av prosjektplan
16. 17.
38 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
39 25. 26. 27. 28. 29. 30.  

OKTOBER

UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
39             1.
40 2. Annonsering av innkjøp
Annonsering av innkjøp
3. 4. 5. Bibliometriutvalget
Bibliometriutvalget
6. 7. 8.
41 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
42 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
43 23. 24. 25. 26. Bibliometriutvalget
Bibliometriutvalget
27. 28. 29.
44 30. 31.          

NOVEMBER

UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
44     1. Ønsket dato
Kontraktinngåelse
2. 3. 4. 5.
45 6. 7. 8. 9-10.
NWB'2017 - Helsinki
* ITT, SBJ, ESK
11. 12.
46 13. 14. 15. Ønsket dato
Mottak av data
16. 17. 18. 19.
47 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
48 27. 28. 29. 30.      

Tegnforklaring

Milepel Milepeler i prosjektet
Møte Møte i prosjektet (Styringsgruppe, Bibliometrigruppen, osv.)
Milepel Eksterne konferanser med bibliometri som tema
Milepel Egne konferanser