Bibliometriutvalget

Bibliometriutvalget er prosjektets faglige rådgiver. I oppstartsfasen drives bibliometriutvalget av CERES og det skal være med på å utforme krav til anskaffelsen av data og den infrastrukturen som etableres. Fra medio 2018 skal bibliometriutvalget være selvorganiserende og ta oppgaven med å organisere bibliometrinettverket i Norge.

Bibliometriutvalgets oppdrag, slik det er formulert i prosjektmandatet:

«Bibliometriutvalget skal ha deltagere som representerer sentrale brukerinteresser og forskningsmiljøer innen bibliometri. Utvalget skal være rådgivere til prosjektet på bibliometrifaglige spørsmål knyttet til anskaffelse av data og etablering og videreutvikling av infrastrukturen.»

Utnevnte deltagere i bibliometriutvalget:

I tillegg deltar prosjektgruppen og andre fra CERES etter behov:

 • Dag Aksnes, Forsker 1, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
 • Ivar Ternsell Torgersen, Prosjektleder NIB, CERES
 • Sverre Bjarte Johnsen, seniorrådgiver, CERES
 • Hanne Hole Young, rådgiver CERES
 • Espen Sandøe Karlsen, førstekonsulent, CERES
 • Jon Ingvald Nordnes, seniorrådgiver, CERES

Berammede møter:

Det er satt opp fire møter i høst for å sette opp prosjektet og følge forhandlingsprosessen. Første møte er torsdag 24. august og deretter 21. september, 25. oktober og 7. desember. Møtene avlyses eller flyttes etter behov.

Agenda for første møte, torsdag 24. august:

 • Gjennomgang av forslag til prosjektmandat
 • Gjennomgang av utkast til prosjektforslag
 • Gjennomgang av innkomne tilbud fra de aktuelle leverandørene
 • Definere hva vi skal forhandle på
 • Innspill til prosjektplan
Publisert 3. juli 2017 14:28 - Sist endret 23. okt. 2017 12:35