Prosjektdokumentasjon

Dato Tittel Beskrivelse
Dokumenter sortert etter dato
     
juli/august 2017 Oppnevning av observatør til styringsgruppe for NIB: KD
Oppnevning av observatør til styringsgruppe for NIB: UiB
Oppnevning av observatør til styringsgruppe for NIB: NTNU
Oppnevning av observatør til styringsgruppe for NIB: UiO
Oppnevning av observatør til styringsgruppe for NIB: UiT
Oppnevning av observatør til styringsgruppe for NIB: HiOA
Oppnevning av observatør til styringsgruppe for NIB: Forskningsrådet
Oppnevning av observatør til styringsgruppe for NIB: HOD
 
juni 2017 Invitasjon til å oppnevne deltagere til prosjektet
NIB: KD, NFR, NIFU

Invitasjon til å oppnevne deltagere til prosjektet
NIB: UiT, UiO, UiB, NTNU, HiOA

Invitasjon til å oppnevne deltagere til prosjektet
NIB: Helsesektoren
Invitasjon til oppnevning av deltagere i styringsgruppen
     
12.05.2016 Nasjonal infrastruktur for bibliometriske data Notat fra Forskningsrådet til Kunnskapsdepartementet med anbefalinger rundt etablering av NIB
juni 2015 Nasjonal infrastruktur for bibliometri Forslag fra en arbeidsgruppe nedsatt av Norges forskningsråd

 

Publisert 15. sep. 2017 09:42 - Sist endret 27. okt. 2017 13:35