Forside

Vi har fått nye nettsider.

CERES ble den 1. januar 2018 en del av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.

 

Januar 2019 fikk direktoratet nye nettsider. Besøk www.unit.no for mer informasjon.