Forside

Vi har fått nye nettsider.

CERES ble den 1. januar 2018 en del av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.

 

Direktoratet har fått nye nettsider - oppdatert informasjon finner du på www.unit.no