Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Fra 1. januar 2018 ble BIBSYS, CERES og deler av UNINETT samlet i et nytt tjenesteorgan for forskning og høyere utdanning. 

Tjenesteleveranser og oppgaveløsning vil inntil videre skje gjennom de etablerte kanalene i de virksomhetene som er slått sammen.

Vedtekter for Unit

Den nye virksomheten skal levere et bredt spekter av tjenester til forskning og høyere utdanning og blir viktig for å følge opp regjeringens digitaliseringspolitikk. Virksomheten skal også ha en egen strategisk enhet og mandat til å forvalte felles IKT-strategi, arkitektur og tjenester for universitets- og høgskolesektoren.

Alle de tre virksomhetene som slås sammen utfører i dag tjenester og oppgaver på vegne av universiteter og høyskoler, samt helse- og instituttsektoren, blant annet:

  • Studieadministrative systemer og tjenester
  • Samordning av opptak ved universiteter og høyskoler
  • Forskningstjenester og forskningsstøtte
  • Tjenester for digitalt læringsmiljø
  • Innkjøpstjenester og administrative støttesystemer
  • Andre løsninger som gjør kunnskap tilgjengelig og bidrar til digitalisering

Roar Olsen ble i desember 2017 tilsatt som direktør for virksomheten. Han kommer fra stillingen som administrerende direktør i UNINETT.

Virksomheten har hovedkontor i Trondheim, med ansatte både i Trondheim og Oslo.

Den delen av UNINETT AS som leverer IT-infrastruktur fortsetter som et aksjeselskap eid av Kunnskapsdepartementet.