Seminar om innføring av nasjonale retningslinjer for åpen tilgang

Kunnskapsdepartementet legger fram de nasjonale retningslinjene for åpen tilgang  22.august. Vi ønsker å drøfte en rekke spørsmål knyttet til retningslinjene på dette seminaret.

Hvilke konsekvenser vil disse ha? Hvilke tiltak må til for at regjeringen skal nå sine mål? Hvordan kan  institusjonene og CERES bidra til gjennomføringen? Hvordan og når skal eventuelle tiltak settes i gang? Hva slags infrastruktur må være på plass?

CERES inviterer til et arbeidsseminar  onsdag 20.september for å drøfte disse og andre spørsmål. Endelig program blir sendt ut så snart det er klart. Seminaret holdes på Thon Hotel Arena Lillestrøm kl 10 – 15. Seminaret vil være gratis.

Målgruppe for seminaret vil være ansatte med ansvar for åpen tilgang, arkiv og/eller lisensavtaler, ansatte med forskningsadministrative oppgaver eller IT-ansatte med ansvar for digitale strategier.

 

Publisert 25. aug. 2017 14:42