Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter

Innkalt:

Styremedlemmer:

Christen Soleim, UiB
Heidi Adolfsen, UiT
Kjetil Solvik, NMH
Gunnar Bendheim, HiST
Marianne Øhrn Johannessen, UiA
Hogne Ulla, NSO
Richard Borge, FSAT

Observatører:
Joar Nybo, KD

Vertsorganisasjonen UiO:
Monica Bakken, UiO


FSAT:
Tina Lingjærde, USIT
Bente Ringlund Bunæs

 

John Skogen, Eiendomsavdelingen, UiO (under sak 4)

 

 

Sak 1  Orienteringer

Sak 2  Referat fra møte 25.-26.8.

Referat (FSAT-14-015)

Sak 3 Diskusjon rundt de ulike observatørrollene i styret

Notat (FSAT-14-021-1)

Sak 4 Samlokalisering

Notat (FSAT-14-021-2)
Direktør ved Eiendomsavdelingen ved UiO gir en orientering

Sak 5 Skisse til budsjett 2015 for FSAT

Notat (FSAT-14-010-xx) Ettersendes

Sak 6 Organisering av FSAT

Prosjektplan for FSAT  (FSAT-14-021-3)

Fremdriftsplan for FSAT (FSAT-14-021-4)

Forslag til vedtak (FSAT-14-021-5)

Sak 7 Omstillingsmidler

Notat verørende status (FSAT-14-021-7)

Sak 8 Eventuelt

Sak 9 Rekruttering

 

Hilsen

Christen Soleim
Leder for FSAT-styret

 

Tina Lingjærde
Konstituert daglig leder FSAT

Publisert 29. aug. 2014 09:49 - Sist endret 15. okt. 2014 10:17