Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter

Innkalt:

Styremedlemmer:

Christen Soleim, UiB
Heidi Adolfsen, UiT
Kjetil Solvik, NMH
Gunnar Bendheim, HiST
Marianne Øhrn Johannessen, UiA
Hogne Ulla, NSO
Richard Borge, FSAT

Observatører:
Joar Nybo, KD

Vertsorganisasjonen UiO:
Monica Bakken, UiO


FSAT:
Tina Lingjærde
Bente Ringlund Bunæs

 

 

 

Sak 1  Orienteringer

Sak 2  Referat fra styremøte 15.9.

Referat (FSAT-14-027)

Sak 3 Oversikt over vedtatte budsjett for SO og FS for 2014

Notat (FSAT-14-010-7)

Sak 4 Budsjett for FSAT for 2015 og 2016

Utkast til budsjett (FSAT-14-010-8) og excel-ark (FSAT-14-010-8a)

Sak 5 Forslag til søknad om midler fra KD

Forslag til brev (FSAT-14-043)

Sak 6 Presentasjon av målbilde for ny organisasjon

Målbilde (FSAT-14-052

Sak 7 Gjennomgang av effektmål for ny organisasjon

Notat effektmål for ny organisasjon (FSAT-14-047)

Sak 8 Forslag til mandat for STAR-gruppen

Notat  (FS-14-106)

Sak 9 Rekruttering

Sak 10 Eventuelt

 

Hilsen

Christen Soleim
Leder for FSAT-styret

 

Tina Lingjærde
Konstituert direktør FSAT

Publisert 16. okt. 2014 14:47 - Sist endret 25. nov. 2014 09:27