Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter

Innkalt:

Styremedlemmer:

Christen Soleim, UiB
Heidi Adolfsen, UiT, meldt forfall
Kjetil Solvik, NMH
Gunnar Bendheim, HiST
Marianne Øhrn Johannessen, UiA
Heidrun Hole, WACT, innkalt som vara for Heidi Adolfsen
Hogne Ulla, NSO, meldt forfall
Kristian Myhre, NSO, innkalt som vara for Hogne Ulla
Richard Borge, FSAT

Observatører:
Joar Nybo, KD

Vertsorganisasjonen UiO:
Monica Bakken, UiO


FSAT:
Tina Lingjærde
Bente Ringlund Bunæs
Kathy Foss Haugen (referent)

 

 

Sak 1  Orienteringer

  1. ​​Opptak NOM 2015, regnskap
  2. FS-Kontaktforum høsten 2014 
  3. Svar til KD vedr. behandlingsansvar for personopplysninger i FSAT (FSAT-14-012)
  4. Svar til KD vedrørende utkast til avtale med UiO (FSAT-14-024-1)
    Nytt svar til KD (FSAT-14-059)
  5. Søknader om midler fra KD (FSAT-14-043 og FSAT-14-050)
  6. Status organiseringsprosjektet
  7. Status lokalisering

Sak 2  Referat fra styremøte 22.10.

Referat (FSAT-14-053)

Sak 3 Avtale mellom FSAT og UiO vedr. kjøp av administrative tjenester

Bestilling av administrative tjenester til FSAT (dokument deles ut på møtet)

Avtaleutkast fra USIT (dokument deles ut på møtet)

Kommentarer fra FSAT til avtaleutkast (dokument deles ut på møtet)  

Sak 4 Budsjett for FSAT for 2015 og 2016

Utkast til budsjett (FSAT-14-010-8)

Forslag til vedtak (FSAT-14-010-9)

Sak 5 Presentasjon av utkast til kriterier for organisering av FSAT

Notat fra Agenda Kaupang (FSAT-14-057)

Forslag til vedtak (FSAT-14-057-1 ) 

Sak 6 Revidert forslag til mandat for STAR-gruppen

Notat (FS-14-106-2)

Forslag til vedtak (FSAT-14-066)

Sak 7 Søknad fra Forsvarets etterretningshøgskole om å ta i bruk FS

Notat til styret (FS-14-129)

Søknad fra Forsvarets høgskole (FS-14-129-1)

Mail fra USIT (FS-14-129-2)

Sak 8 Gjennomgang av effektmål for ny organisering (drøfting)

Notat  (FSAT-14-047

Sak 9 Eventuelt

 

Hilsen

Christen Soleim
Leder for FSAT-styret

 

Tina Lingjærde
Direktør FSAT

Publisert 29. aug. 2014 09:54 - Sist endret 18. des. 2014 10:14