Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter

Det blir middag kl 18.00 på Brasserie 45, Stortingsgaten 20

http://www.brasserie45.no/#map

 

Innkalt:

Styremedlemmer:

Christen Soleim, UiB
Heidi Adolfsen, UiT
Kjetil Solvik, NMH
Gunnar Bendheim, HiST
Marianne Øhrn Johannessen, UiA
Hogne Ulla, NSO
Richard Borge, FSAT

Observatører:
Joar Nybo, KD

Vertsorganisasjonen UiO:
Johannes Falk Paulsen, UiO

FSAT:
Tina Lingjærde
Bente Ringlund Bunæs
Kathy Foss Haugen (referent)

 

 

Sak 1  Orienteringer

 1. Statsbudsjettet for 2015
 2. Møte i Planleggingsgruppen 16.12.14 
 3. Status organiseringsprosjektet  
 4. Status lokalisering
 5. Forhandlingsmøte med UiO 16.12.14 
 6. Møte med Riksrevisjonen 21.11.14

Sak 2  Orienteringssaker

 1. Avtale mellom UiO og KD (ettersendes)
 2. Avtale om administrative tjenester mellom UiO og FSAT (ettersendes)
 3. Driftsavtale mellom USIT og FSAT (ettersendes)
 4. Status avtaler (FSAT-14-084)
 5. Regnskapstall for SO (FSAT-14-083-1)
  Regnskapstall for FS (FSAT-14-083-2)
 6. Behandlingsansvar for personopplysninger i FSAT (FSAT-14-080)

Sak 3  Referat fra styremøte 20.11.

Referat (FSAT-14-058)

Sak 4 Direktørens rolle

Vedtakssaker

Sak 5 Avtale mellom FSAT og institusjonene som skal ta i bruk FS

Forslag til vedtak (FSAT-14-025-2)
Avtale mellom Samarbeidstiltaket FS og institusjonene (til revidering) (FSAT-14-025-1)

Sak 6 Søknad fra KRUS om å ta i bruk FS

Forslag til vedtak (FSAT-14-081)
Søknad fra KRUS (FS-14-133-8)

Sak 7 Valg av navn for ny organisasjon

Notat (FSAT-14-074)

Sak 8 Gjennomgang av risikoanalyse for organisasjonsprosjektet

Notat om risikovurdering av organisasjonsprosjektet (FSAT-14-075)
Forslag til vedtak (FSAT-14-075-1)

Sak 9 Retningslinjer for opptak

Notat med forslag til vedtak (FSAT-14-082)
Brev til institusjonene om nye retningslinjer for opptak (FSAT-14-082-1)

Sak 10 Forslag til møtedatoer i 2015

Første halvår  Andre halvår
Mandag 16. februar Torsdag 9. september
Fredag 27. mars
(heldagsseminar om strategi)
Torsdag 15. oktober
Torsdag 4. juni Torsdag 17. desember

Drøftingssaker

Sak 11 Ny organisasjonsmodell for FSAT

Rapport, ny organisasjonsmodell for FSAT (FSAT-14-078)
Notat om alternative modeller (FSAT-077)

Sak 12 Eventuelt

 

Hilsen

Christen Soleim
Leder for FSAT-styret

 

Tina Lingjærde
Direktør FSAT

Publisert 29. aug. 2014 09:55 - Sist endret 13. jan. 2015 10:38