Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter

Innkalt:

Styremedlemmer:

Christen Soleim, UiB
Heidi Adolfsen, UiT
Heidrun Hole, WACT
Gunnar Bendheim, HiST
Marianne Øhrn Johannessen, UiA
Hogne Ulla, NSO
Richard Borge, FSAT

Observatører:
Joar Nybo, KD

Vertsorganisasjonen UiO:
Tove Kristin Karlsen, UiO

FSAT:
Tina Lingjærde
Bente Ringlund Bunæs
Kathy Foss Haugen (referent)

 

 

Sak 1  Referat fra styremøte 17.12.14

Referat (FSAT-14-076)

Sak 2  Orienteringer

  1. Samhandlingsforum 29.1.
  2. Møte i FS-Planleggingsgruppen 4.-5.2.
  3. Møte med KD 9.2.  
  4. SO-Oppstartseminar 10.-11.2.
  5. Status organiseringsprosjektet 
  6. Status lokalisering
  7. Strategiarbeidet

Orienteringssaker

Sak 3. Status avtaler

Notat (FSAT-15-012)
Avtale mellom KD og UiO (FSAT-15-007-2)
Avtale mellom CRIStin og FSAT (FSAT-15-007-3)

Sak 4. Leveranseplan STAR-prosjektet

Notat (FS-15-024)

Sak 5. Status navn for organisasjonen

Notat (FSAT-15-014)

Sak 6. Høringsuttalelse NOU 2014:14 om fagskolen

Brev fra KD (FSAT-15-020-1)
Høringsuttalelse NOU 2014:14Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg (FSAT-15-020-2)
Forslag til uttalelse fra FSAT (FSAT-15-020-3)

Vedtakssaker

Sak 7 Årsberetning 2014 for FS

Notat (FS-15-022-1)
Årsberetning 2014 for FS (FS-15-022)
Forslag til vedtak (FS-15-022-2)

Sak 8 Forslag til målstruktur for FSAT

Notat (FSAT-15-015-1)
Målstruktur for FSAT (FSAT-15-015)
Forslag til vedtak (FSAT-15-015-2)

Sak 9 Årsrapport til KD

Notat (FSAT-15-009-1)
Årsrapport til KD (FSAT-15-009)
Forslag til vedtak (FSAT-15-009-2)

Drøftingssaker

Sak 10 Avtale mellom FSAT og institusjoner som tar i bruk FS

Avtale til revisjon (FSAT-15-007-4)
Kommentarer til avtalen (FSAT-15-007-4a)

Sak 11 Fusjoner i 2015-2016

Notat vedrørende fusjoner (FSAT-15-013)

Sak 12 Eventuelt

 

Hilsen

Christen Soleim
Leder for FSAT-styret

 

Tina Lingjærde
Direktør FSAT

Publisert 19. des. 2014 12:03 - Sist endret 25. mars 2015 12:48