Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter

Innkalt:

Styremedlemmer:

Christen Soleim, UiB
Heidi Adolfsen, UiT
Kjetil Solvik, NMH
Gunnar Bendheim, HiST
Marianne Øhrn Johannessen, UiA
Hogne Ulla, NSO
Richard Borge, FSAT

Observatører:
Lars Arne Aasen, KD, vara for Joar Nybo

Vertsorganisasjonen UiO:
Tove Kristin Karlsen, UiO

FSAT:
Grete Christina Lingjærde
Anne Kathrine Foss Haugen (referent)

 

 

Sak 1  Referat fra styremøte 02.03.15

Referat (FSAT-15-019)

 

Sak 2  Orienteringer

  1. FS-Brukerforum 14.04.-15.04.2015
  2. Møte i FS-Planleggingsgruppen 16.04.2015
  3. Status for organiseringsprosjektet
  4. Status for lokalisering
  5. Strukturmeldingen
  6. NOM-opptaket 2015

Orienteringssaker

Sak 3  Status for avtaler

Notat (FSAT-15-035)

Sak 4  Strategiarbeidet

Notat: Fremdriftsplan for strategiarbeidet (FSAT-15-030)

Notat: Resultat av SWOT-analyse av FSAT (FSAT-15-026)

Vedtakssaker

Sak 5  Navneforslag for organisasjonen

Notat: Organisasjonsnavn. Hva skal organisasjonen hete?  (FSAT-15-039)

Vedtaksforslag (FSAT-15-034)

Sak 6  Videre prosess for grafisk profil

Notat og vedtaksforslag: Oppdragsbeskrivelse for ny logo (FSAT-15-036)

Sak 7  Stillingsinstruks for direktør

Notat: Instruks for direktør i FSAT (FSAT-15-038)

Vedtaksforslag (FSAT-15-032)

Sak 8  Avtale mellom FSAT og institusjonene om bruk av FS

Saksdokument: Avtale om bruk, drift og utvikling av FS - Felles studentsystem - for universiteter og høyskoler (FSAT-15-007-4-1-2)

Vedtaksforslag (FSAT-15-033)

Drøftingssaker

Sak 9  Fusjoner

Notat: Status for fusjoner i 2015-2016 (FSAT-15-029)

Notat: Finansieringsmodell og fusjoner (FSAT-15-037)

Sak 11 Dialogmøte med Kunnskapsdepartementet

Sak 12 Eventuelt

 

 

Hilsen

Christen Soleim
Leder for FSAT-styret

 

Grete Christina Lingjærde
Direktør FSAT

Publisert 19. des. 2014 12:03 - Sist endret 26. mai 2015 17:04