Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter

Etter møtet vil det bli middag på Brasserie Hansken kl 16.00.

 

Innkalt:

Styremedlemmer:

Christen Soleim, UiB
Heidi Adolfsen, UiT
Kjetil Solvik, NMH
Gunnar Bendheim, HiST
Marianne Øhrn Johannessen, UiA
Hogne Ulla, NSO
Richard Borge, FSAT

Observatører:
Joar Nybo, KD

Vertsorganisasjonen UiO:
Tove Kristin Karlsen, UiO

FSAT:
Grete Christina Lingjærde
Anne Kathrine Foss Haugen (referent)

 

 

Sak 1  Referat fra styremøte 23.04.15

Referat (FSAT-15-043)

Sak 2  Orienteringer

  1. Status flytting
  2. Status for organiseringsprosjektet
  3. Nytt navn for FSAT

Orienteringssaker

Sak 3  Status fusjoner

Notat (FSAT-15-056)

Sak 4  Status avtaler

Notat (FSAT-15-063)

Sak 5  Felles klagenemnd

Årsmelding 2014 (FSAT-15-061)

Sak 6  Samordning av masteropptak

Endelig rapport (FSAT-15-062)

Drøftingssaker

Sak 7 Strukturmeldingen

Notat (FSAT-15-051)

Sak 8 Evaluering av direktør

Notat (FSAT-15-050)

Sak 9 Evaluering av styrets arbeid

Notat (FSAT-15-059)

Sak 10 Strategi for FSAT

Saksfremlegg (FSAT-15-055-1)
Tidsplan (FSAT-15-055-3)

Sak 11 STAR-prosjektet - videreføring av arbeidet

Notat (FSAT-15-057)

Vedtakssaker

Sak 12  Tertialrapport 1. tertial 2015

Forslag til vedtak (FSAT-15-047-1)
Rapport 1. tertial 2015 (FSAT-15-047-2)

Sak 13 Dialogmøte FSAT-KD

Oppfølging av KDs tilbakemeldinger

Forslag til vedtak (FSAT-15-060-1)
Referat fra dialogmøtet (FSAT-15-060-2)

Sak 14 Finansieringsmodell og fusjoner

Forslag til vedtak (FSAT-15-048-1)
Notat (FSAT-15-048)
Sammendrag prismodeller (FSAT-15-005-2a)
Fordelingsnøkkelmodeller (FSAT-15-005-2b)

Sak 15 Resultatkrav til direktør

Forslag til vedtak (FSAT-15-052-1)
Notat (FSAT-15-052)

Sak 16 Eventuelt

 

 

Hilsen

Christen Soleim
Leder for FSAT-styret

 

Grete Christina Lingjærde
Direktør FSAT

Publisert 6. feb. 2015 10:59 - Sist endret 17. aug. 2015 12:01