Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter

 

Innkalt:

Styremedlemmer:

Christen Soleim, UiB
Heidi Adolfsen, UiT
Kjetil Solvik, NMH
Gunnar Bendheim, HiST
Marianne Øhrn Johannessen, UiA
Hogne Ulla, NSO
Richard Borge, FSAT

Observatører:
Joar Nybo, KD

Vertsorganisasjonen UiO:
Tove Kristin Karlsen, UiO

FSAT:
Grete Christina Lingjærde
Anne Kathrine Foss Haugen (referent)

 

 

Sak 1  Referat fra styremøte 18.6.15

Referat (FSAT-15-068)

Sak 2  Orienteringer

  1. Status flytting

Drøftingssaker

Sak 3 Strategi for FSAT

Saksfremlegg (FSAT-15-055-4)
Foilsett Strategiske mål for FSAT (FSAT-15-095)

Sak 4 Budsjett 2016-2017

Saksfremlegg (FSAT-15-005-4)
Budsjett og arbeidsoppgaver (FSAT-15-005-3)

Sak 5 Evaluering av direktør

Saksfremlegg (FSAT-15-091)

Vedtakssaker

Sak 6 Resultatkrav til direktør

Saksfremlegg og forslag til vedtak (FSAT-15-083)

Sak 7 Finansieringsmodell og fusjoner

Saksfremlegg og forslag til vedtak (FSAT-15-082)

Finansieringsmodell, modell 8 (FSAT-15-005-e)

Sak 8 Nytt navn for FSAT

Saksfremlegg og forslag til vedtak (FSAT-15-084)
Notat fra firmaet Siste Skrik kommunikasjon (FSAT-15-070)
Notat fra firmaet Gambit Hill+Knowlton Strategies (FSAT-15-071)
Rapport fra FSAT (FSAT-15-039)

Orienteringssaker

Sak 9 Status fusjoner

Notat (FSAT-15-085)

Sak 10 Status avtaler

Notat (FSAT-15-094)

Sak 11 Opptak 2015

Notat (FSAT-15-089)

 

Sak 12 Tilleggsbevilgninger

Notat (FSAT-15-093)

Vedlegg (FSAT-15-093-1, FSAT-15-093-2, FSAT-15-093-3)

Sak 13 Sluttrapport STAR og videre arbeid

Saksfremlegg (FSAT-15-092-1)

Oppnevningsbrev ny prosjektgruppe (FSAT-15-086)
Sluttrapport STAR (FSAT-15-092-2)
Vedlegg til sluttrapporten (FSAT-15-092-3)
 

Sak 14 Eventuelt

 

 

Hilsen

Christen Soleim
Leder for FSAT-styret

 

Grete Christina Lingjærde
Direktør FSAT

Publisert 19. des. 2014 12:03 - Sist endret 8. okt. 2015 17:18