Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter

 

Innkalt:

Styremedlemmer:

Christen Soleim, UiB
Heidi Adolfsen, UiT
Kjetil Solvik, NMH
Gunnar Bendheim, HiST
Marianne Øhrn Johannessen, UiA
Hogne Ulla, NSO
Richard Borge, FSAT

Observatører:
Joar Nybo, KD

Vertsorganisasjonen UiO:
Tove Kristin Karlsen, UiO

FSAT:
Grete Christina Lingjærde
Anne Kathrine Foss Haugen (referent)

 

 

Sak 1  Referat fra styremøte 9.9.2015

Referat (FSAT-15-098)

Sak 2  Orienteringer

  1. Status flytting
  2. Status navn
  3. Møte i Studieadministrativt utvalg 24. september
  4. Møte i Samhandlingsforum 25. september
  5. Møte i KDs arbeidsgruppe for IKT-strategi og helhetlige løsninger
  6. Status strategiarbeidet
  7. Statsbudsjettet 2016

Sak 3  Orienteringssaker

  1. Masteropptak, forslag fra Kunnskapsdepartementet om etablering av nasjonal søknadsportal (FSAT-15-115)
  2. Status fusjoner (FSAT-15-117)

Vedtakssaker

Sak 4 Finansieringsmodell

Saksfremlegg, oppsummering av høringsrunden (FSAT-15-113)

Vedlegg: Høringssvar fra institusjonene (samlefil FS-15-082-1)

Vedlegg: Excel-ark med beregninger fra UiO (FS-15-082-1rr)
 

Sak 5 Tertialrapport 2. tertial 2015

Saksfremlegg (FSAT-15-110)

Tertialrapport 2. tertial 2015 (FSAT-15-100)

Sak 6 Budsjett 2016-2017

Saksfremlegg (FSAT-15-114)


Arbeidsoppgaver og budsjett 2016-2017 (FSAT-15-005-3)
 

Sak 7 Styresaker og møteplan 2016

Notat (FSAT-15-111-2)

Sak 14 Eventuelt

 

 

Hilsen

Christen Soleim
Leder for FSAT-styret

 

Grete Christina Lingjærde
Direktør FSAT

Publisert 19. des. 2014 12:03 - Sist endret 9. nov. 2015 14:29