Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter

Møtested er i våre nye lokaler på Majorstua.

Etter møtet er det middag på Brasserie France, Øvre Slottsgate 16. Bord er bestilt til kl 17.30.

 

Innkalt:

Styremedlemmer:

Christen Soleim, UiB
Heidi Adolfsen, UiT
Kjetil Solvik, NMH
Gunnar Bendheim, HiST
Marianne Øhrn Johannessen, UiA
Hogne Ulla, NSO
Richard Borge, FSAT

Observatører:
Joar Nybo, KD

Vertsorganisasjonen UiO:
Tove Kristin Karlsen, UiO

FSAT:
Grete Christina Lingjærde
Anne Kathrine Foss Haugen (referent)

 

 

Sak 1  Referat fra styremøte 15.10.2015

Referat (FSAT-15-121)

Sak 2  Orienteringer

  1. Studiesjefsamling 19.-21. oktober
  2. Arbeidsgruppe for IKT-strategi og helhetlige løsninger
  3. Presentasjon av strategi for FS for Utdanningsutvalget 18. november
  4. FSAT-internseminar 3. november
  5. Møte med KD om opptak 4. november
  6. Status fra rådgivende prosjektgruppe for STAR
  7. Samlokalisering FSAT og CRIStin

Vedtakssaker

Sak 3 Strategi for FSAT

Saksfremlegg (FSAT-15-145)

Strategidokument (presentasjon UHR) (FSAT-15-145-1)

Notat fra ansatte, grupper og ledergruppen (FSAT-15-148)

Tilbakemeldinger fra UHRs utdanningsutvalg (FSAT-15-143)  

Sak 4 Valgreglement

Saksfremlegg (FSAT-15-146)

Vedtekter for FSAT av 28.5.2014 (FSAT-15-146-1)

Brev fra KD av 21.5.2014 (FSAT-15-146-2)

Valgregler for FSAT av 20.6.2014 (FSAT-15-146-3)

Sak 5 SO3.0: Sluttrapport, status og risikovurdering

Saksfremlegg (FSAT-15-144-1)

Sluttrapport (FSAT-15-144)

Status og risikovurdering (FSAT-15-136)  

Sak 6 Grafisk profil

Saksfremlegg (FSAT-15-138-1)

Notat vedrørende plan for arbeid med grafisk profil (FSAT-15-138)

Orienteringssaker

Sak 7  Status fusjoner

Notat status fusjoner (FSAT-15-137)

Sak 8 Rapport vedrørende omregningstabeller

Rapport til KD vedrørende utvikling av omregningstabeller (FSAT-15-132)

Vedlegg: regnskap (FSAT-15-132-1)

Sak 9 Statistikk i opptaket

Notat vedrørende statistikkproduksjon for opptak (FSAT-15-139)

Sak 10 Opptakskalenderen for 2016

NOM-kalender for opptaket 2016 (ikke lagt ut)

Sak 11 Oppdrag fra KD - en mulighetsstudie om fagskoleopptaket

Saksfremlegg (FSAT-15-135-1)

E-post fra KD vedr. en mulighetsstudie om fagskoleopptaket (FSAT-15-135)

Sak 12 Eventuelt

 

Hilsen

Christen Soleim
Leder for FSAT-styret

 

Grete Christina Lingjærde
Direktør FSAT

Publisert 19. des. 2014 12:03 - Sist endret 22. jan. 2016 10:09