Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter

 

Innkalt:

Styremedlemmer:

Christen Soleim, UiB
Heidi Adolfsen, UiT
Kjetil Solvik, NMH
Gunnar Bendheim, HiST
Marianne Øhrn Johannessen, UiA
Hogne Ulla, NSO
Richard Borge, FSAT

Observatører:
Joar Nybo, KD

Vertsorganisasjonen UiO:
Tove Kristin Karlsen, UiO

FSAT:
Grete Christina Lingjærde
Anne Kathrine Foss Haugen (referent)
Agnethe Sidselrud

 

 

Sak 1  Referat fra styremøte 17.12.2015

Referat (FSAT-15-154)

Sak 2  Orienteringer

 

Vedtakssaker

Sak 3 Årsrapport fra FSAT

Saksfremlegg med forslag til vedtak (FSAT-16-013-2)

Årsrapport til KD (FSAT-16-013-1)

Sak 4 Sluttrapport fra prosjektgruppen for STAR

Saksfremlegg med forslag til vedtak (FSAT-16-022)

Sluttrapport (FSAT-15-133)

Implementeringsplan (FSAT-16-023)

Sak 5 Kunnskapssektoren sett utenfra

Rapport fra Gjedrem-utvalget 

Saksfremlegg (ettersendes)

Utkast til høringssvar fra FSAT (ettersendes)  

Sak 6 Fusjon FSAT og CRIStin

Saksfremlegg (FSAT-16-030)

Sak 7  Operasjonalisering av strategi for FSAT

Saksfremlegg (FSAT-16-028-2)

Utkast til tiltak (FSAT-16-028-1)

Strategidokumentet (trykksak, deles ut på møte)

 

Orienteringssaker

Sak 8 Status fusjoner

Saksfremlegg (FSAT-16-018-1)

Notat (FSAT-16-018-2)

Sak 9 Status SO 3.0

Saksfremlegg (FSAT-16-026-1)

Notat (FSAT-16-026-2)

Sak 10 Eventuelt

 

 

Hilsen

Christen Soleim
Leder for FSAT-styret

 

Grete Christina Lingjærde
Direktør FSAT

Publisert 24. nov. 2015 20:20 - Sist endret 31. mars 2016 14:16