Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter

 

Innkalt:

Styremedlemmer:

Christen Soleim, UiB
Kjetil Solvik, NMH
Gunnar Bendheim, HiST
Marianne Øhrn Johannessen, UiA
Anne Ringen Pedersen, Nord universitet
Kristian Myhre, NSO
Anne Kathrine Foss Haugen, FSAT

Observatører:
Joar Nybo, KD

Vertsorganisasjonen UiO:
Johannes Falk Paulsen, UiO

FSAT:
Grete Christina Lingjærde

Agnethe Sidselrud (referent)

 

 

Sak 1  Referat fra styremøte 15.6.16

Referat (FSAT-16-064)

Vedtakssaker

Sak 2  Tertialrapport for FSAT for 2. tertial

Saksfremlegg med forslag til vedtak (FSAT-16-080-1)

Tertialrapport 2. tertial (FSAT-16-080-2)

Sak 3  Tiltak for operasjonalisering av strategi for FSAT

Saksfremlegg med forslag til vedtak (FSAT-16-082-1)

Tiltaksplan (FSAT-16-082-2)

Sak 4  Hovedprioriteringer og budsjett for 2017

Saksfremlegg med forslag til vedtak (FSAT-16-081-1)

Arbeidsoppgaver og budsjett (FSAT-16-040)

Orienteringssaker

Sak 5 Orientering om gjennomføring av opptak 2016/2017

Saksfremlegg 

Notat 

Sak 6 Status for fusjoner

Saksfremlegg (FSAT-16-078-1)

Notat (FSAT-16-078-2)

Sak 7 Plattform for mulig sammenslåing av FSAT og CRIStin

Saksfremlegg (FSAT-16-088-1)

Vedlegg (FSAT-16-088-2)

Sak 8 Etatstyring 2016: Tilbakemeldinger til FSAT

Saksfremlegg (FSAT-16-089-1)

Vedlegg:

Brev fra KD av 29.6. - følgebrev (FSAT-16-089-2)

Brev fra KD av 29.6. - Vedlegg FSAT-16-089-3)

Sak 9 Seminar i Kunnskapsdepartementet om organisering av forvaltningsoppgaver i kunnskapssektoren 30. august 2016

Saksfremlegg (FSAT-16-090-1)

Vedlegg:

Program for seminaret (FSAT-16-090-2)

Faktaark (FSAT-16-090-3)

Sak 10 Eventuelt

 

Seminar for oppstart av arbeidet med risikovurderingen av FSAT.

Ekstern konsulent Trond Wincentsen fasiliterer dette. Vi planlegger å starte med en SWOT-analyse.

 

Hilsen

Christen Soleim
Leder for FSAT-styret

 

Grete Christina Lingjærde
Direktør for FSAT

Publisert 14. sep. 2016 16:46