Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter

 

Innkalt:

Styremedlemmer:

Christen Soleim, UiB

Heidrun Hole, LDH
Kjetil Solvik, NMH
Gunnar Bendheim, HiST
Marianne Øhrn Johannessen, UiA
Kristian Myhre, NSO
Anne Kathrine Foss Haugen, FSAT

Observatører:
Joar Nybo, KD

Vertsorganisasjonen UiO:
Johannes Falk Paulsen, UiO

FSAT:
Grete Christina Lingjærde

Agnethe Sidselrud (referent)

 

 

Sak 1  Referat fra styremøte 21.9.16

Referat (FSAT-16-095)

Vedtakssaker

Sak 2  Arbeidsoppgaver og budsjett for 2017

Saksfremlegg med forslag til vedtak (FSAT-16-040-1)

Arbeidsoppgaver og budsjett 2017 (FSAT-16-040-2)

Sak 3  Gevinstrealisering i FSATs prosjekter

Saksfremlegg med forslag til vedtak (FSAT-16-102-1)

Plan (FSAT-16-102-2)

Orienteringssaker

Sak 4 Status for fusjoner

Saksfremlegg (FSAT-16-103-1)

Notat (FSAT-16-103-2)

Sak 5 Forberedelse til neste års opptak

Saksfremlegg (FSAT-16-104-1)

Notat (FSAT-16-104-2)

Sak 6 Fusjon mellom FSAT og CRIStin

Saksfremlegg (FSAT-16-105)

Sak 7 IKT-utvalget

Saksfremlegg (FSAT-16-107)

Sak 8 Samarbeidsarena for time- og romplanlegging

Saksfremlegg (FSAT-16-106)

Sak 9 Statsbudsjettet 2017

Saksfremlegg (FSAT-16-108)

Sak 10 Eventuelt

 

 

Hilsen

Christen Soleim
Leder for FSAT-styret

 

Grete Christina Lingjærde
Direktør for FSAT

Publisert 12. okt. 2016 10:53 - Sist endret 16. jan. 2017 16:07