Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter

 

Innkalt:

Styremedlemmer:

Christen Soleim, UiB

Heidi Adolfsen, UiT
Kjetil Solvik, NMH
Gunnar Bendheim, HiST
Marianne Øhrn Johannessen, UiA
Kristian Myhre, NSO

Richard Borge, FSAT
 

Observatører:
Joar Nybo, KD

Vertsorganisasjonen UiO:
Johannes Falk Paulsen, UiO

FSAT:
Grete Christina Lingjærde

Anne Kathrine Foss Haugen

Agnethe Sidselrud (referent)

 

 

Sak 1  Referat fra styremøte 19.10.16

Referat (FSAT-16-113)

Drøftingssaker

Sak 2  FSATs modell for brukermedvirkning

Saksfremlegg (FSAT-16-115-1)

Notat (FSAT-16-115)

Orienteringssaker

Sak 3 Status for arbeid med risikoanalyse for FSAT

Saksfremlegg (FSAT-16-123)

Vedlegg (sendes ut på e-post)

Sak 4 Status for fusjoner

Saksfremlegg (FSAT-16-129-1)

Notat (FSAT-16-129)

Sak 5 Opptak 2017 - status for forberedelser og risikoanalyse

Saksfremlegg (FSAT-16-118-1)

Notat (sendes ut på e-post)

Sak 6 Sammenslåing av FSAT og CRIStin

Saksfremlegg (FSAT-16-126)

Sak 7 Seminar i KD om organisering av forvaltningsoppgaver i kunnskapssektoren 23. november

Saksfremlegg (FSAT-16-127)

Program

Vedlegg 1 Følgebrev

Vedlegg 2 Informasjon til intern bruk i berørte virksomheter

Sak 8 Status for arbeid med Vitnemålsportalen

Saksfremlegg (FSAT-16-130-1)

Notat (FSAT-16-130)

Sak 9 Eventuelt

 

 

Hilsen

Christen Soleim
Leder for FSAT-styret

 

Grete Christina Lingjærde
Direktør for FSAT

Publisert 30. nov. 2016 14:06 - Sist endret 6. juli 2017 11:10