Aktuelt

Publisert 31. aug. 2018 10:40

Felles klagenemnd har i 2017 behandlet et stort antall klager på innsynsbegjæringer i sektoren. Antall saker etter offentlighetsloven har økt med over 100 prosent sammenlignet med fjoråret. I årsmeldingen finner du sammendrag av de viktigste sakene.

Publisert 25. juni 2018 08:34

I disse dager skjer vitnemålsinnsamlingen for årets avgangselever fra videregående skole. Mellom 20. juni og 1. juli skal vitnemålene importeres i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB) for å bli tatt i bruk i årets opptak til høyere utdanning.

Graf som viser Fordeling av medieoppslag om det samordnede opptaket gjennom året 2017
Publisert 25. mai 2018 13:47

Søkertallene for 2018 har også i år fått stor oppmerksomhet media. I perioden 1. april til 15. mai har vi registrert 426 oppslag totalt. Flest oppslag har Fagpressenytt (24), NRK (18) og Khrono (15).

Publisert 16. mai 2018 14:43
Publisert 15. mai 2018 14:31

Kunnskapsdepartementet har samlet IKT-kompetanse i Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning. Unit skal hjelpe universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner med å nå sine mål.

Publisert 27. apr. 2018 12:24

Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) har i dag fått status som universitet.

Publisert 19. apr. 2018 11:07
Publisert 6. apr. 2018 10:36

Statsrådene har valgt ut de fire viktigste forenklingstiltakene i sine sektorer fra de fire siste årene. Vitnemålsportalen er en av de fire tiltakene som Kunnskapsdepartementet har valgt ut.

Publisert 6. feb. 2018 13:30

I dag åpnet Samordna opptak for søking til landets høyskoler og universiteter. Søkere kan velge mellom mer enn 1300 studier fordelt på 27 høgskoler og universiteter i Norge. Alt med én søknad.

 

Publisert 1. feb. 2018 15:14

Felles klagenemnd får ros for sin håndtering av innsynssaker. 

Publisert 31. jan. 2018 17:08

Endelig godkjenning av endringer til opptaksforskriften 2018 fra Kunnskapsdepartementet ble forsinket. Åpning av søkeportalen til det samordnede opptaket til høyere utdanning 2018 er derfor utsatt til 6. februar.

Publisert 29. jan. 2018 13:23

Oppstartseminaret 2018 for det Samordna opptaket arrangeres 7. – 8. februar på Soria Moria konferansehotell i Oslo. Mer enn 60 deltakere fra lærestedene har meldt seg på årets oppstartseminar.

Publisert 19. des. 2017 17:19
Publisert 15. des. 2017 13:10

Kongen i Statsråd har fredag 15. desember bestemt at Roar Olsen tilsettes som direktør i Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan for IKT i forskning og høyere utdanning.

Publisert 11. des. 2017 11:46

Fra 1. januar 2018 blir BIBSYS, CERES og deler av UNINETT samlet i et nytt tjenesteorgan for forskning og høyere utdanning. 

Publisert 8. sep. 2017 16:02

Regjeringen la i dag frem en strategi for digitalisering i høyere utdanning og forsking.

Publisert 20. juli 2017 14:46
Publisert 26. juni 2017 10:52

Som resultat av regjeringens omorganisering av kunnskapssektoren vil CERES bli slått sammen med BIBSYS og enkelte oppgaver fra UNINETT i et nytt forvalgningsorgan som skal levere tjenester til høyskoler og universiteter. Hovedkontoret til det nye tjenesteorganet vil ligge i Trondheim.

Publisert 21. juni 2017 14:56

Endelig er Vitnemålsportalen offisielt lansert.

Logo Vitnemålsportalen
Publisert 9. mai 2017 10:53

Vitnemålsportalen er en av tre finalekandidater til Digitaliseringsprisen «Årets digitale suksesshistorie».

Publisert 4. mai 2017 14:33
Samordna opptak logo
Publisert 20. apr. 2017 15:04

Søknadstallene for årets hovedopptak ble publisert 20. april 2017. 

Publisert 31. mars 2017 11:40

Kunnskapsdepartementet har i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet oppnevnt følgende medlemmer til styret for CERES:

Publisert 9. jan. 2017 14:38

I forbindelse med at FSAT og Cristin fusjonerer 1. januar 2017  skifter FSAT navn til CERES. FSAT ble etablert av Kunnskapsdepartementet i 2014. CERES skal fortsatt levere og utvikle nye tjenester for hele universitets- og høyskolesektoren i Norge.

Publisert 9. jan. 2017 14:36

For brukerne betyr fusjonen et samlokalisert og sterkere fagmiljø, tilgang til og videre utvikling av de samme og nye tjenester. Den nye virksomheten vil ha over 100 ansatte og felles kontorer på Majorstuen. Samtidig med fusjonen skifter FSAT navn til CERES.