Ny søkerportal lansert av FSAT

1. februar lanserte FSAT ny portal for å søke opptak til universiteter og høgskoler i 2016 gjennom Samordna opptak.

Portalen er et av resultatene av et 3-årig prosjekt (SO3.0) som jobbet med oppgradering av IT-systemer driftet av Samordna opptak.

Dette er det første produktet utviklet av et tverrfaglig team som dekket mange kompetanseområder som representerer FSAT som organisasjon: utviklere, systemforvaltere og saksbehandlere.

Fokuset for den nye portalen er å gjøre det enklere å søke gjennom Samordna opptak. Den nye portalen åpner for flere nye muligheter for søkere gjennom Samordna opptak, blant annet:

  • opplysninger om søkere blir hentet fra det sentrale Folkeregister
  • studiesøket er tilpasset moderne teknologi, som smarte telefoner og nettbrett
  • søkere kan laste opp dokumentasjon i søkerportalen fremfor å sende papirkopier i posten.

Arbeidet med den nye løsningen for søkere la grunnlag for nye måter å samarbeide på når vi nå skal utvikle og drifte andre systemer og tjenester i FSATs portefølje.

Publisert 31. okt. 2016 09:20