2017

Publisert 19. des. 2017 17:19
Publisert 15. des. 2017 13:10

Kongen i Statsråd har fredag 15. desember bestemt at Roar Olsen tilsettes som direktør i Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan for IKT i forskning og høyere utdanning.

Publisert 11. des. 2017 11:46

Fra 1. januar 2018 blir BIBSYS, CERES og deler av UNINETT samlet i et nytt tjenesteorgan for forskning og høyere utdanning. 

Publisert 8. sep. 2017 16:02

Regjeringen la i dag frem en strategi for digitalisering i høyere utdanning og forsking.

Publisert 20. juli 2017 14:46
Publisert 26. juni 2017 10:52

Som resultat av regjeringens omorganisering av kunnskapssektoren vil CERES bli slått sammen med BIBSYS og enkelte oppgaver fra UNINETT i et nytt forvalgningsorgan som skal levere tjenester til høyskoler og universiteter. Hovedkontoret til det nye tjenesteorganet vil ligge i Trondheim.

Publisert 21. juni 2017 14:56

Endelig er Vitnemålsportalen offisielt lansert.

Logo Vitnemålsportalen
Publisert 9. mai 2017 10:53

Vitnemålsportalen er en av tre finalekandidater til Digitaliseringsprisen «Årets digitale suksesshistorie».

Publisert 4. mai 2017 14:33
Samordna opptak logo
Publisert 20. apr. 2017 15:04

Søknadstallene for årets hovedopptak ble publisert 20. april 2017. 

Publisert 31. mars 2017 11:40

Kunnskapsdepartementet har i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet oppnevnt følgende medlemmer til styret for CERES:

Publisert 9. jan. 2017 14:38

I forbindelse med at FSAT og Cristin fusjonerer 1. januar 2017  skifter FSAT navn til CERES. FSAT ble etablert av Kunnskapsdepartementet i 2014. CERES skal fortsatt levere og utvikle nye tjenester for hele universitets- og høyskolesektoren i Norge.

Publisert 9. jan. 2017 14:36

For brukerne betyr fusjonen et samlokalisert og sterkere fagmiljø, tilgang til og videre utvikling av de samme og nye tjenester. Den nye virksomheten vil ha over 100 ansatte og felles kontorer på Majorstuen. Samtidig med fusjonen skifter FSAT navn til CERES.