2017

Publisert 26. juni 2017 10:52

Som resultat av regjeringens omorganisering av kunnskapssektoren vil CERES bli slått sammen med BIBSYS og enkelte oppgaver fra UNINETT i et nytt forvalgningsorgan som skal levere tjenester til høyskoler og universiteter. Hovedkontoret til det nye tjenesteorganet vil ligge i Trondheim.

Publisert 31. mars 2017 11:40

Kunnskapsdepartementet har i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet oppnevnt følgende medlemmer til styret for CERES:

Publisert 9. jan. 2017 14:38

I forbindelse med at FSAT og Cristin fusjonerer 1. januar 2017  skifter FSAT navn til CERES. FSAT ble etablert av Kunnskapsdepartementet i 2014. CERES skal fortsatt levere og utvikle nye tjenester for hele universitets- og høyskolesektoren i Norge.

Publisert 9. jan. 2017 14:36

For brukerne betyr fusjonen et samlokalisert og sterkere fagmiljø, tilgang til og videre utvikling av de samme og nye tjenester. Den nye virksomheten vil ha over 100 ansatte og felles kontorer på Majorstuen. Samtidig med fusjonen skifter FSAT navn til CERES.