Nytt nasjonalt opptakssystem vedtatt

Det ble fullt gjennomslag for satsingen på kvalitet i fagskoleutdanningen da Stortinget behandlet fagskolemeldingen 2.mai. Nå skal det blant annet bli lettere å finne frem til studietilbud ved fagskolene.

Med et nytt opptakssystem, skal søkere på nettsidene til Samordna opptak i fremtiden få mulighet til å se og velge mellom både teoretiske eller mer praktisk utdanningsmuligheter.

 

Les hele pressemeldingen fra KD her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/48-tiltak-som-styrker-fagskolene-og-fagskolestudentene/id2551747/

 

Publisert 4. mai 2017 14:33 - Sist endret 4. mai 2017 14:33