Trondheim får hovedkontor for nytt tjenesteorgan

Som resultat av regjeringens omorganisering av kunnskapssektoren vil CERES bli slått sammen med BIBSYS og enkelte oppgaver fra UNINETT i et nytt forvalgningsorgan som skal levere tjenester til høyskoler og universiteter. Hovedkontoret til det nye tjenesteorganet vil ligge i Trondheim.

Les mer om omorganiseringen av kunnskapssektoren og det nye forvaltningsorganet på regjeringens nettsider.

Hovedpressemeldingen for regjeringens omorganisering av kunnskapssektoren.

Publisert 26. juni 2017 10:52 - Sist endret 26. juni 2017 10:52