Digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren

Regjeringen la i dag frem en strategi for digitalisering i høyere utdanning og forsking.

Regjeringen ønsker at teknologien må bli utnytta slik at studentene lærer mer, at studietilbudene blir mer tilgjengelige, og at vi får enda betre og meir effektiv forsking. Denne strategien staker ut kursen for arbeidet med digitalisering ved universitetene og høgskolene, seier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Les mer om strategien på regjeringens sider.

Publisert 8. sep. 2017 16:02 - Sist endret 13. okt. 2017 08:16