BIBSYS, CERES og deler av UNINETT slås sammen 1. januar 2018

Fra 1. januar 2018 blir BIBSYS, CERES og deler av UNINETT samlet i et nytt tjenesteorgan for forskning og høyere utdanning. 

Den nye virksomheten skal levere et bredt spekter av tjenester til forskning og høyere utdanning og blir viktig for å følge opp regjeringens digitaliseringspolitikk. Virksomheten skal også ha en egen strategisk enhet og mandat til å forvalte felles IKT-strategi, arkitektur og tjenester for universitets- og høgskolesektoren. 

I følge kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen skal sektoren utnytte ny teknologi for å effektivisere, bedre kvaliteten og sikre tilgang til kunnskap. Den nye virksomheten samler kreftene som skal bidra til digitalisering av universiteter og høgskoler.

Alle de tre virksomhetene som slås sammen utfører i dag tjenester og oppgaver på vegne av universiteter og høyskoler, samt helse- og instituttsektoren, blant annet:  

  • Studieadministrative systemer og tjenester
  • Samordning av opptak ved universiteter og høyskoler
  • Forskningstjenester og forskningsstøtte
  • Tjenester for digitalt læringsmiljø
  • Innkjøpstjenester og administrative støttesystemer
  • Andre løsninger som gjør kunnskap tilgjengelig og bidrar til digitalisering

Virksomheten vil ha hovedkontor i Trondheim, med ansatte både i Trondheim og Oslo.

Den delen av UNINETT AS som leverer IT-infrastruktur fortsetter som et aksjeselskap eid av Kunnskapsdepartementet.

Virksomheten vil ikke ha fått nytt navn per 1. januar 2018, siden dette koordineres med andre omorganiseringer i Kunnskapsdepartementets underliggende virksomheter.  Inntil ledelse og operative planer for virksomheten er på plass, vil tjenesteleveranser, oppgaveløsning og informasjon skje gjennom de etablerte kanalene i de virksomhetene som er slått sammen. Det innebærer at omverdenen forholder seg til BIBSYS, CERES og UNINETT som før, inntil videre.

 

BIBSYS

BIBSYS skaffer, utvikler og drifter flere ulike tjenester for høyere utdanning og forskning. Tjenestene er bibliotekfaglige fellessystem, plattformer for digitale læringsressurser og forskningsdata. 

www.bibsys.no

 

CERES

CERES forvalter, utvikler og drifter IT-systemer og andre tjenester for forskning og studier, og er pådriver for digitalisering, standardisering og effektivisering av studie- og forskningsadministrasjon.

www.ceres.no

 

UNINETT

UNINETT utvikler og driver nett og nettjenester for universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner, koordinerer og leverer fellestjenester til forskning og høyere utdanning, og håndterer andre nasjonale IKT-oppgaver. 

www.uninett.no

Publisert 11. des. 2017 11:46 - Sist endret 11. des. 2017 11:46