Direktør for det nye tjenesteorganet

Kongen i Statsråd har fredag 15. desember bestemt at Roar Olsen tilsettes som direktør i Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan for IKT i forskning og høyere utdanning.

Det nye tjenesteorganet opprettes formelt 1. januar 2018, og er et resultat av sammenslåingen av CERES, BIBSYS og en del av oppgavene fra UNINETT AS. Tjenesteorganet, som på et tidspunkt vil få et annet navn, skal blant annet forvalte felles IKT-strategi, arkitektur og tjenester for universitets- og høgskolesektoren. 

Roar Olsen kommer fra stillingen som administrerende direktør i UNINETT, og har tidligere hatt ledende stillinger i Direktoratet for e-helse og vært leder for Altinn. Olsen tiltrer for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Les mer om tilsettingen i pressemeldingen fra regjeringen.

 

Publisert 15. des. 2017 13:10 - Sist endret 15. des. 2017 13:14