Cristin og FSAT fusjonerer fra 1. januar 2017

For brukerne betyr fusjonen et samlokalisert og sterkere fagmiljø, tilgang til og videre utvikling av de samme og nye tjenester. Den nye virksomheten vil ha over 100 ansatte og felles kontorer på Majorstuen. Samtidig med fusjonen skifter FSAT navn til CERES.  

«Sammenslåingen er en naturlig videreutvikling av et allerede godt etablert samarbeid», sier direktør for CERES, Grete Christina Lingjærde.

Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) har en omfattende tjenesteportefølje med støttesystemer for utdanningssektoren. Cristin er mest kjent for å tilby register for vitenskapelige publiseringer. De to virksomhetene har allerede før fusjonen et omfattende samarbeid, blant annet knyttet til IT-systemer. Cristin har over år benyttet FSAT som leverandør av løsninger for sine registre.

«Denne fusjonen ønsker vi i Cristin og FSAT, og vi har rigget det akkurat slik vi foreløpig ønsker det», sier tidligere daglig leder i Cristin, Katrine Weisteen Bjerde.

Både Cristin og FSAT er såkalte 1-4-4-organer, og skal fortsatt være det etter sammenslåingen. Det betyr at de sammen driver nasjonale fellesoppgaver innen utdanning og forskning. Det finnes sju slike organer i høyere utdanning, høsten 2016 har det vært arbeidet med den praktiske gjennomføringen av fusjonen mellom FSAT og Cristin.

 

Publisert 9. jan. 2017 14:36