Søkertall april 2017

Søknadstallene for årets hovedopptak ble publisert 20. april 2017. 

Samordna opptak logo

135 587 personer har per 16. april 2017 søkt til høyere grunnutdanning gjennom Samordna opptak. Dette er 3 566 flere søkere enn i 2016, det vil si en økning på 2,7 %.

Pressemelding, utfyllende informasjon og faktanotat om årets søkertall ligger tilgjengelig på nettsidene til Samordna opptak.

 

Publisert 20. apr. 2017 15:04 - Sist endret 20. apr. 2017 15:04