2018

Publisert 31. aug. 2018 10:40

Felles klagenemnd har i 2017 behandlet et stort antall klager på innsynsbegjæringer i sektoren. Antall saker etter offentlighetsloven har økt med over 100 prosent sammenlignet med fjoråret. I årsmeldingen finner du sammendrag av de viktigste sakene.

Publisert 25. juni 2018 08:34

I disse dager skjer vitnemålsinnsamlingen for årets avgangselever fra videregående skole. Mellom 20. juni og 1. juli skal vitnemålene importeres i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB) for å bli tatt i bruk i årets opptak til høyere utdanning.

Graf som viser Fordeling av medieoppslag om det samordnede opptaket gjennom året 2017
Publisert 25. mai 2018 13:47

Søkertallene for 2018 har også i år fått stor oppmerksomhet media. I perioden 1. april til 15. mai har vi registrert 426 oppslag totalt. Flest oppslag har Fagpressenytt (24), NRK (18) og Khrono (15).

Publisert 16. mai 2018 14:43
Publisert 15. mai 2018 14:31

Kunnskapsdepartementet har samlet IKT-kompetanse i Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning. Unit skal hjelpe universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner med å nå sine mål.

Publisert 27. apr. 2018 12:24

Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) har i dag fått status som universitet.

Publisert 19. apr. 2018 11:07
Publisert 6. apr. 2018 10:36

Statsrådene har valgt ut de fire viktigste forenklingstiltakene i sine sektorer fra de fire siste årene. Vitnemålsportalen er en av de fire tiltakene som Kunnskapsdepartementet har valgt ut.

Publisert 6. feb. 2018 13:30

I dag åpnet Samordna opptak for søking til landets høyskoler og universiteter. Søkere kan velge mellom mer enn 1300 studier fordelt på 27 høgskoler og universiteter i Norge. Alt med én søknad.

 

Publisert 1. feb. 2018 15:14

Felles klagenemnd får ros for sin håndtering av innsynssaker. 

Publisert 31. jan. 2018 17:08

Endelig godkjenning av endringer til opptaksforskriften 2018 fra Kunnskapsdepartementet ble forsinket. Åpning av søkeportalen til det samordnede opptaket til høyere utdanning 2018 er derfor utsatt til 6. februar.

Publisert 29. jan. 2018 13:23

Oppstartseminaret 2018 for det Samordna opptaket arrangeres 7. – 8. februar på Soria Moria konferansehotell i Oslo. Mer enn 60 deltakere fra lærestedene har meldt seg på årets oppstartseminar.