Vitnemålsportalen - en av sektorens viktigste forenklingstiltak

Statsrådene har valgt ut de fire viktigste forenklingstiltakene i sine sektorer fra de fire siste årene. Vitnemålsportalen er en av de fire tiltakene som Kunnskapsdepartementet har valgt ut.

Publisert 6. apr. 2018 10:36 - Sist endret 6. apr. 2018 10:36