Ett av sommerens vakreste eventyr er i gang!

I disse dager skjer vitnemålsinnsamlingen for årets avgangselever fra videregående skole. Mellom 20. juni og 1. juli skal vitnemålene importeres i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB) for å bli tatt i bruk i årets opptak til høyere utdanning.

Unit-ansatte Thomas Brelin, Gunn Fossdal og Piotr Kamisinski har kontroll på import av vitnemål.  

Store mengder vitnemål
Både volum og antall skoler er stort. I 2017 ble 45 222 vitnemål importert i løpet av juni. Per 22. juni 2018 var over 6000 vitnemål importert.

 

Automatisk saksbehandling
Årets avgangselever har stort sett bare ett vitnemål i NVB. Det betyr at de kan behandles "automatisk" for de fleste studier. NVB-systemet kontrollerer at vitnemålene som importeres er korrekt ført i henhold til regler og kodeverk fastsatt av Utdanningsdirektoratet. I tillegg beregner systemet poeng og sjekker om spesielle opptakskrav er oppfylt.

 

NVB sørger for effektivisering
Det betyr at vitnemål i NVB er avgjørende for digitalisering og effektivisering i opptaket. Det er også viktig for utstedelse av korrekt dokumentasjon i videregående opplæring. Hvert vitnemål som ikke kommer inn i NVB, betyr at en saksbehandler må kontrollene vitnemålet og taste inn alle karakterene manuelt. . Vi i Unit er derfor på jobb for å sørge for at alle systemene og brukerstøtten i NVB fungerer frem til opptaket er klart.

Publisert 25. juni 2018 08:34 - Sist endret 25. juni 2018 08:34