Åpning av søkeweb utsettes

Endelig godkjenning av endringer til opptaksforskriften 2018 fra Kunnskapsdepartementet ble forsinket. Åpning av søkeportalen til det samordnede opptaket til høyere utdanning 2018 er derfor utsatt til 6. februar.

Se pressemelding fra Samordna opptak.

Publisert 31. jan. 2018 17:08 - Sist endret 1. feb. 2018 09:17