Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Fra 1. januar 2018 ble BIBSYS, CERES og deler av UNINETT samlet i et nytt direktorat.

Våre oppgaver

Unit skal levere et bredt spekter av tjenester til forskning og høyere utdanning og blir viktig for å følge opp regjeringens digitaliseringspolitikk. Virksomheten skal også ha en egen strategisk enhet og mandat til å forvalte felles IKT-strategi, arkitektur og tjenester for universitets- og høgskolesektoren. Vedtekter for Unit

Alle de tre virksomhetene som slås sammen utfører i dag tjenester og oppgaver på vegne av universiteter og høyskoler, samt helse- og instituttsektoren, blant annet:

 • Studieadministrative systemer og tjenester
 • Samordning av opptak ved universiteter og høyskoler
 • Forskningstjenester og forskningsstøtte
 • Tjenester for digitalt læringsmiljø
 • Innkjøpstjenester og administrative støttesystemer
 • Andre løsninger som gjør kunnskap tilgjengelig og bidrar til digitalisering

Tjenesteleveranser og oppgaveløsning vil inntil videre skje gjennom de etablerte kanalene i de virksomhetene som er slått sammen.

Den delen av UNINETT AS som leverer IT-infrastruktur fortsetter som et aksjeselskap eid av Kunnskapsdepartementet.

Roar Olsen ble i desember 2017 tilsatt som direktør for Unit. Han kommer fra stillingen som administrerende direktør i UNINETT.

 

Om CERES

CERES forvalter, utvikler og drifter IT-systemer og tjenester for forskning og studier som:

 • Samordna opptak
 • Felles studentsystem (FS)
 • Cristin
 • Norsk vitnemålsdatabase
 • Studentweb
 • Vitnemålsportalen
 • GAUS
 • RUST
 • Datavarehus for studiedata, opptaksdata og publiseringsdata

En komplett oversikt over våre tjenester og produkter finner du på våre tjenestesider.

Vi er ca. 130 ansatte og holder til på Majorstua i Oslo. CERES har høyt kvalifiserte fagmiljøer innen forvaltning, utvikling, sikkerhet og personvern. CERES er godkjent som lærlingebedrift.

Hvor finner du oss?

Unit har hovedkontor i Trondheim, med ansatte både i Trondheim og Oslo.