Seksjon for kompetansevurdering

Seksjon for kompetansevurdering er et nasjonalt kompetansesenter for utenlandsk og norsk videregående opplæring. Med bakgrunn i Forskrift om opptak til høgre utdanning utformer og koordinerer seksjonen arbeidet med instrukser og veiledninger for vurdering av søkere til høyere utdanning. Veiledningen brukes ved alle læresteder som er med i det nasjonale samordnede opptaket.

Seksjonens ansatte gir råd og veileder søkere, læresteder, rådgivere i den videregående skolen, karriereveiledere og programrådgivere om kravene til generell studiekompetanse og spesielle opptakskrav. Seksjonen behandler også søknader om opptak til høyere utdanning fra søkere med både norsk og utenlandsk utdanningsbakgrunn. 

Personer 1 - 13 av 13
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Rigmor Bjørkli Bjørkli, Rigmor Seksjonsleder 22841830 97584211 rigmor.bjorkli@ceres.no Seksjonsleder, ledelse av seksjonen
Bilde av Marius  Bjørnæs Bjørnæs, Marius Rådgiver
Bilde av Mona Brynhildsbakken Brynhildsbakken, Mona Rådgiver
Bilde av Therese Forland Forland, Therese Seniorkonsulent
Bilde av Ingrid Grimstad Helset Helset, Ingrid Grimstad Rådgiver
Bilde av Marianne Lisette Lorier Holen Holen, Marianne Lisette Lorier Rådgiver
Bilde av Esther Mørk Mørk, Esther Seniorrådgiver
Bilde av Anette Chronholm Wang Pettersen Pettersen, Anette Chronholm Wang rådgiver
Bilde av Marit Bjørnerud Rønning Rønning, Marit Bjørnerud rådgiver
Bilde av Kristin Andersen Tambs Tambs, Kristin Andersen Seniorrådgiver
Bilde av Hege Tangen Tangen, Hege Rådgiver
Bilde av Gunn Erla Tønder Tønder, Gunn Erla seniorrådgiver
Bilde av Tamara  Vergara Vergara, Tamara Seniorkonsulent