Ansatte - Seksjon for forskningstjenester

Seksjon for forskningstjenester har ansvar for oppgaver knyttet til forskningsaktivitet hos brukerinstitusjonene. Dette omfatter for tiden forvaltning og utvikling (i samarbeid med Seksjon for systemutvikling) av systemene Cristin og NORA og integrasjonstjenester knyttet til disse, tjenester for utlevering av data enten direkte eller via Tableau, tjenester for forhandling og forvaltning av lisensavtaler med vitenskapelige forlag, samt rådgivning og utredning innen områdene forskningsinformasjon og Open Access.

Listen inneholder 24 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Aasheim, Jens Harald j.h.aasheim@ceres.no Statistikk, Analyser, Forhandlinger, Åpen tilgang, Internasjonalt arbeid, OpenAIRE
Andenæs, Nils +47 22844211 nils.andenas@ceres.no Forhandlinger, Lisensadministrasjon, Åpen tilgang, Internasjonalt arbeid, kommunikasjon
Bjerde, Katrine Weisteen +47 22852871 +47 90880492 (mob) k.w.bjerde@ceres.no
Dalseng, Carmen Student ccdalsen@student.matnat.uio.no
Eide, Torill torill.eide@ceres.no
Fosse, Tor Øyvind +47 22850473 +4797675898 (mob) 97675898 t.o.fosse@ceres.no brukerstøtte, import
Furberg, Janicke +47 22852467 janicke.furberg@ceres.no Lisensadministrasjon, Forhandlinger, kommunikasjon
Hartz, Astrid Willoch Student a.w.hartz@ceres.no
Hauge, Øyvind oyvind.hauge@ceres.no
Henningsen, Marit +47 22859192 +47 97651830 (mob) marit.henningsen@ceres.no Cristin, NVI-rapportering, SPREK, rådgivning
Holen, Gordana Ilić Rådgiver +47 22840124 98041009 (mob) g.i.holen@ceres.no Cristin
Høvin, Tanja +47 22852421
Jaunsen, Nicholas nicholas.jaunsen@ceres.no
Johnsen, Sverre Bjarte +47 22852443 91634717 s.b.johnsen@ceres.no Statistikk, analyser, oppdrag.
Karlsen, Espen Sandøe +47 22852440 e.s.karlsen@ceres.no Cristin, brukerstøtte, Grunndata, Fusjoner, Statistikk
Karlstrøm, Nina +47 22852448 +47 92207676 (mob) nina.karlstrom@ceres.no Forhandlinger, Åpen tilgang, Internasjonalt arbeid
Nilsen, Tore +47 22841855 tore.nilsen@ceres.no Forhandlinger, Lisensadministrasjon, Åpen tilgang, Internasjonalt arbeid, kommunikasjon
Nornes, Jon Ingvald +47 22850497 +47 97017736 (mob) j.i.nornes@ceres.no Brukerstøtte, CRIStin, Webservice
Storm, Margrethe Larsdatter +47 22840210 m.l.storm@ceres.no
Torgersen, Ivar Ternsell +47 22852477 +47 90159431 (mob) i.t.torgersen@ceres.no Bibliometri
Vangen, Kathrine kathrine.vangen@ceres.no
Wenaas, Lars Ph.d.-kandidat +47 22840587 +47 40226694 (mob) lars.wenaas@tik.uio.no Open Access, Open Science, scientific publishing, Impact, Science policy
Wikstrøm, Solveig Seniorrådgiver +47 22 85 48 64 solveig.wikstrom@ceres.no Forhandlinger, Lisensadministrasjon, Åpen tilgang, Internasjonalt arbeid, kommunikasjon
Young, Hanne Hole +47 22859124 h.h.young@ceres.no Cristin, brukerstøtte, nettsider, kommunikasjon