Ansatte - Seksjon for systemforvaltning

Seksjon for opptak og studieadministrative systemer har ansvar for alle oppgaver knyttet til forvaltning av systemer og tjenester, som koordinering, systemutvikling, informasjon, støtte, rådgiving og opplæring. Dette omfatter alle systemer og tjenester i CERES` portefølje.

I dag består dette av forvaltning av opptak, FS, NVB, GAUS, RUST og datavarehus. Dette innebærer også ansvar for avtaleforvaltning.

Med forvaltning av systemer og tjenester menes koordinering av videreutvikling, kontakt og oppfølging mot myndigheter og driftsleverandør, samt opplæring og brukerstøtte for systemene. Med avtaleforvaltning menes ansvar for at nødvendige avtaler utarbeides, inngås og vedlikeholdes over tid.

Seksjonen har ansvar for den daglige, operasjonelle bruken og driften av systemene, både mot søkere, sektoren innen videregående skole, universitets- og høgskolesektoren og publikum generelt.

Listen inneholder 35 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Aamodt, Mathis +47 47817567 (mob) mathis.aamodt@ceres.no
Andersen, Geir Sverre +47 22841822 g.s.andersen@ceres.no
Andersen, Zarah Student zarah.andersen@ceres.no
Aske, Stein +47 22840789 +47 91772677 (mob) stein.aske@ceres.no ETL, Tableau, arkitektur, Datavarehus, datamodellering, SQL
Dalen, Ingrid Fjone +47 22841834 i.f.dalen@ceres.no
Elmar, Christina +47 22841857 christina.elmar@ceres.no
Fjeld, Sigurd +47 22840790 +4741613182 (mob) 41613182 sigurd.fjeld@ceres.no Datavarehus
Folkman, Kristian +47 22841825 95468108 kristian.folkman@ceres.no innholdsutvikling, statistikkproduksjon og publisering, Webredaktør, mediekontakt
Fossdal, Gunn +47 22841806 gunn.fossdal@ceres.no
Guddal, Arnold arnold.guddal@ceres.no
Guillot, Elisabeth Stephanie e.s.guillot@ceres.no
Haavardsholm, Kim Y +47 22841841 k.y.haavardsholm@ceres.no
Harkness, Natasha +47 22841828 natasha.harkness@ceres.no statistikkproduksjon og publisering, Utrednings- og informasjonsarbeid, koordinering, regelverksforvaltning
Haugen, Anne Kathrine F +47 22840162 +47 95857511 (mob) a.k.f.haugen@ceres.no Seksjonsleder
Holhjem, Marte +47 22841819 marte.holhjem@ceres.no Prosjektledelse, systemforvaltning, brukerstøtte, personvern
Høybråten, Kjetil Røse +47 22841843 99502084 k.r.hoybraten@ceres.no FS, Fagpersonweb, EVUWeb
Iversen, Sean Kjartan s.k.iversen@ceres.no
Johansen, Jan Erik j.e.johansen@ceres.no
Le, Khoi Student khoi.le@ceres.no
Løkke, Pål +4795155702 (mob) pal.lokke@ceres.no
Løvold, Knut +47 22852985 +47 97532356 (mob) knut.lovold@ceres.no FS, prosjektledelse, systemforvaltning, brukerstøtte
Massaoud, Myriam Jensvold +47 22841845 91728392 m.j.massaoud@ceres.no systemforvaltning, brukerstøtte, digitalisering, Prosjektledelse, EpN, Rust
Moe, Aune Marjatta +47 22852856 +47 95075453 (mob) a.m.moe@ceres.no FS-sekretariat. Innkjøp. FS-kontingent. Felles koder. Arrangementsstøtte.
Nagafi, Bahar Yasamine Student b.y.nagafi@ceres.no
Nodenes, Ole Martin +47 22840016 +47 93038015 (mob) o.m.nodenes@ceres.no Ledelse, Drift, Prosjektledelse, FS, Cristin, Datavarehus, Brukermedvirkning