Ansatte - Gruppe for opptak og NVB

Gruppe for opptak har ansvar for drift og videreutvikling av det samordnete opptaket til grunnutdanninger ved universiteter og høyskoler, herunder GSK-basen, samt forvaltning, drift og videreutvikling av NVB. Gruppen har også ansvar for den nasjonale erstatningsnummertjenesten.