Ansatte - Gruppe for FS, GAUS og RUST

Gruppen har ansvar for forvaltning og drift av FS og alle FS-applikasjoner, GAUS og RUST. Herunder systemutvikling, dokumentasjon, brukerstøtte og opplæring i disse systemene.