Ansatte - Gruppe for fagstøtte

Gruppen har ansvar for å ivareta sekretariat for Felles klagenemd, intern juridisk rådgivning, lederstøtte, utredninger, forskriftsarbeid, høringer og IT-sikkerhet.