Ansatte - Gruppe for administrativ støtte

Gruppen har ansvar for økonomi, arkiv, personal, førstelinjetjeneste, lokal-IT, økonomi, arkiv, personal, førstelinjetjeneste og lokal-IT, informasjon og kommunikasjon, arrangementsstøtte, bestillerfunksjon innkjøp.