Ansatte - Seksjon for systemutvikling

Seksjonen for systemutvikling utvikler de systemer som CERES selv forvalter og systemer som leveres til den videregående skolesektoren, universitets- og høgskolesektoren, helse- og instituttsektoren og offentligheten. Hovedoppgaver i seksjonen er utvikling og vedlikehold av systemene i CERES` portefølje, modellering av nye systemer og støtte fagmiljø og forvaltning med kravspesifikasjon.